ค้นหาสินค้า

รถไถนา : 16 รายการ

#AF0589

รถไถนา KUBOTA B7000E S/NO. B7000E-13419 ราคาคาดหวัง : 35,000 ฿

#AF0847

รถไถนา FORD 4550 S/NO. *** ราคาคาดหวัง : 110,000 ฿

#AF0954

รถไถนา KUBOTA M9540DTH S/NO. M9540D56722 ราคาคาดหวัง : 450,000 ฿

#AF0962

รถไถนา KUBOTA L4508DT S/NO. L4508D61157 ราคาคาดหวัง : 240,000 ฿

#AF0998

รถไถนา MITSUBISHI MT16D S/NO. T16D-53745 ราคาคาดหวัง : 51,000 ฿

#AF0999

รถไถนา YANMAR F145 S/NO. 14G-712246 ราคาคาดหวัง : 67,000 ฿

#AF1000

รถไถนา YANMAR F145D S/NO. 14G-711988 ราคาคาดหวัง : 66,000 ฿

#AF1005

รถไถนา KUBOTA A-175 S/NO. AG-10886 ราคาคาดหวัง : 72,000 ฿

#AF1068

รถไถนา MASSEY FERGUSON 690RU S/NO. 34982 ราคาคาดหวัง : 380,000 ฿

#FF0445

รถไถนา ISEKI TU150 S/NO. TU13-00068 ราคาคาดหวัง : 36,000 ฿

#FF0446

รถไถนา MITSUBISHI D1600 S/NO. M66L-50843 ราคาคาดหวัง : 34,000 ฿

#FF0477

รถไถนา KUBOTA A17 S/NO. AB-11608 ราคาคาดหวัง : 80,000 ฿

#FF0479

รถไถนา YANMAR F145 S/NO. 14G-711711 ราคาคาดหวัง : 70,000 ฿

#FF0486

รถไถนา HINOMOTO C174 S/NO. C174-05850 ราคาคาดหวัง : 27,000 ฿

#FF0489

รถไถนา ISEKI TA250F S/NO. TL28F-01555 ราคาคาดหวัง : 88,000 ฿

#FF0524

รถไถนา FORD 7710 S/NO. BA00543 ราคาคาดหวัง : 300,000 ฿