ค้นหาสินค้า

เครื่องจักรงานโลหะ : 8 รายการ

#AF0064

เครื่องกัดเซาะเนื้อโลหะ HITACHI *** S/NO. F931708-001 ราคาคาดหวัง : 250,000 ฿

#AF0149

เครื่องกลึง KITAMURA KNC-50F S/NO. 1295 ราคาคาดหวัง : 248,000 ฿

#AF0150

เครื่องกลึง KITAMURA KNC-50F S/NO. 1294 ราคาคาดหวัง : 50,000 ฿

#AF0279

เครื่องจักรงานโลหะใช้ในโรงงาน NON *** S/NO. A611805-023 ราคาคาดหวัง : 200,000 ฿

#AF0798

เครื่องเจาะ TIENCHEN BL-2026 S/NO. *** ราคาคาดหวัง : 1,200,000 ฿

#AF0942

เครื่องปั้มโลหะ KAZU 10T S/NO. 0698005 ราคาคาดหวัง : 40,000 ฿

#AF0944

เครื่องกลึง FUJI FSG S/NO. 21475 ราคาคาดหวัง : 20,000 ฿

#AF0950

เครื่องปั้มโลหะ NON ZP9B S/NO. H981907-002 ราคาคาดหวัง : 45,000 ฿