ค้นหาสินค้า

เครื่องจักรงานโลหะ : 6 รายการ

#AF0149

เครื่องกลึง KITAMURA
KNC-50F
S/NO. 1295 ราคาคาดหวัง : 248,000 ฿

#AF0798

เครื่องเจาะ TIENCHEN
BL-2026
S/NO. *** ราคาคาดหวัง : 1,200,000 ฿

#AF1227

เครื่องอัด-ปั้ม NON
MC-015-F-OE-00-009
S/NO. 9961912-001 ราคาคาดหวัง : 25,000 ฿

#AF1471

เครื่องกลึง TASHING
W-55K
S/NO. W55809 ราคาคาดหวัง : 120,000 ฿

#AF1775

เครื่องกลึง FUJI SEIKI
***
S/NO. 531561 ราคาคาดหวัง : 250,000 ฿

#AF1786

ชุดเครื่องมือ ASHITA
JJ-BT191
S/NO. E802105-006 ราคาคาดหวัง : 12,000 ฿