ค้นหาสินค้า

เครื่องจักรงานโลหะ : 7 รายการ

#AF0064

เครื่องกัดเซาะเนื้อโลหะ HITACHI
***
S/NO. F931708-001 ราคาคาดหวัง : 250,000 ฿

#AF0149

เครื่องกลึง KITAMURA
KNC-50F
S/NO. 1295 ราคาคาดหวัง : 248,000 ฿

#AF0279

เครื่องจักรงานโลหะใช้ในโรงงาน NON
***
S/NO. A611805-023 ราคาคาดหวัง : 150,000 ฿

#AF0798

เครื่องเจาะ TIENCHEN
BL-2026
S/NO. *** ราคาคาดหวัง : 1,200,000 ฿

#AF0944

เครื่องกลึง FUJI
FSG
S/NO. 21475 ราคาคาดหวัง : 20,000 ฿

#AF1227

เครื่องปั้มโลหะ NON
MC-015-F-OE-00-009
S/NO. 9961912-001 ราคาคาดหวัง : 25,000 ฿

#AF1471

เครื่องกลึง TASHING
W-55K
S/NO. W55809 ราคาคาดหวัง : 120,000 ฿