ค้นหาสินค้า

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ : 4 รายการ

#AF1686

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ KOBELCO
SK60-2B
S/NO. LE-18573 ราคาคาดหวัง : 700,000 ฿

#AF1801

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ KOBELCO
SK60-3
S/NO. LEJ-00279 ราคาคาดหวัง : 350,000 ฿

#FF1235

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ KOBELCO
SK75UR-5
S/NO. YR08-08055 ราคาคาดหวัง : 805,000 ฿

#FF1311

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ CATERPILLAR
308C
S/NO. CAT0308CJCPE04227 ราคาคาดหวัง : 650,000 ฿