ค้นหาสินค้า

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ : 7 รายการ

#AF1686

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ KOBELCO
SK60-2B
S/NO. LE-18573 ราคาคาดหวัง : 700,000 ฿

#AF1801

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ KOBELCO
SK60-3
S/NO. LEJ-00279 ราคาคาดหวัง : 350,000 ฿

#FF0309

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ HITACHI
ZX210LCK
S/NO. HCM1G800C00108480 ราคาคาดหวัง : 1,600,000 ฿

#FF1233

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ KOBELCO
SK200SR-1S
S/NO. YB04-02397 ราคาคาดหวัง : 1,080,000 ฿

#FF1235

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ KOBELCO
SK75UR-5
S/NO. YR08-08055 ราคาคาดหวัง : 805,000 ฿

#FF1266

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ KOBELCO
SK60-3
S/NO. LE-19564 ราคาคาดหวัง : 400,000 ฿

#FF1272

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ KOBELCO
SK210LC-8
S/NO. YQ12-08079 ราคาคาดหวัง : 2,280,000 ฿