ค้นหาสินค้า

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ : 9 รายการ

#AF1685

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ HITACHI
EX450H-5
S/NO. 16EP008213 ราคาคาดหวัง : 900,000 ฿

#AF1686

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ KOBELCO
SK60-2B
S/NO. LE-18573 ราคาคาดหวัง : 700,000 ฿

#AF1720

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ KOBELCO
SK200SR
S/NO. YB01-01087 ราคาคาดหวัง : 1,160,000 ฿

#FF0047

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ CATERPILLAR
308D
S/NO. CAT0308DKJPS00142 ราคาคาดหวัง : 980,000 ฿

#FF0309

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ HITACHI
ZX210LCK
S/NO. HCM1G800C00108480 ราคาคาดหวัง : 1,600,000 ฿

#FF1028

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ KOMATSU
PC200LC-8
S/NO. KMTPC180C02307358 ราคาคาดหวัง : 2,180,000 ฿ / 2,380,000 ฿

#FF1067

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ HITACHI
EX200LCK-3
S/NO. 14D-56253 ราคาคาดหวัง : 1,880,000 ฿

#FF1070

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ CATERPILLAR
308CSR
S/NO. CAT0308CVCRW00673 ราคาคาดหวัง : 600,000 ฿

#FF1176

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ IHI
70Z
S/NO. CL000101 ราคาคาดหวัง : 320,000 ฿