ค้นหาสินค้า

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ : 15 รายการ

#FF1714

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ HITACHI
ZX200-3
S/NO. HCM1U100V00211299 ราคาคาดหวัง : 1,650,000 ฿

#FF1677

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ KOMATSU
PC128US-8
S/NO. KMTPC189J01020743 ราคาคาดหวัง : 995,000 ฿ / 1,180,000 ฿

#FF1454

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ CATERPILLAR
307D
S/NO. CAT0307DLECT00215 ราคาคาดหวัง : 820,000 ฿ / 884,000 ฿

#FF1590

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ SANY
SY60C
S/NO. 0F5110065M3L30169CA ราคาคาดหวัง : 895,000 ฿ / 950,000 ฿

#FF1551

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ SANY
SY60C
S/NO. 0F511006XM3L30796CA ราคาคาดหวัง : 895,000 ฿ / 950,000 ฿

#FF1557

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ SANY
SY60C
S/NO. 0F5110065M3L30253CA ราคาคาดหวัง : 895,000 ฿ / 950,000 ฿

#FF1427

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ SANY
SY60C
S/NO. 0F5110069L3LC0979CA ราคาคาดหวัง : 895,000 ฿ / 950,000 ฿

#FF1553

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ SANY
SY60C
S/NO. 0F5110068M3L30005CA ราคาคาดหวัง : 895,000 ฿ / 950,000 ฿

#FF1554

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ SANY
SY60C
S/NO. 0F5110067M3L30397CA ราคาคาดหวัง : 895,000 ฿ / 950,000 ฿

#FF1536

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ SANY
SY60C
S/NO. 0F5110067M3L30240CA ราคาคาดหวัง : 895,000 ฿ / 950,000 ฿

#FF1538

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ SHANTUI
SE60-9A
S/NO. 66SE06EJNM1002037 ราคาคาดหวัง : 745,000 ฿ / 810,000 ฿

#FF1673

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ KOBELCO
SK60-8
S/NO. LE10-H2548 ราคาคาดหวัง : 640,000 ฿

#FF1665

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ KOBELCO
SK60-8
S/NO. LE10-C2469 ราคาคาดหวัง : 650,000 ฿

#FF1643

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ KOBELCO
SK60-8
S/NO. LE10-H1699 ราคาคาดหวัง : 500,000 ฿

#AF1686

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ KOBELCO
SK60-2B
S/NO. LE-18573 ราคาคาดหวัง : 700,000 ฿