ค้นหาสินค้า

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ : 24 รายการ

#AF0620

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ KOMATSU
10HT-2
S/NO. 2174 ราคาคาดหวัง : 380,000 ฿

#AF0621

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ KOMATSU
10HT-1
S/NO. 5227 ราคาคาดหวัง : 380,000 ฿

#AF0630

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ KOMATSU
10-HQ-2
S/NO. 7597 ราคาคาดหวัง : 380,000 ฿

#AF0710

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ HITACHI
EX450H-5
S/NO. 16EP008213 ราคาคาดหวัง : 1,000,000 ฿

#AF0786

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ VOLVO
EC360BLC
S/NO. EC360V12410 ราคาคาดหวัง : 1,410,000 ฿

#FF0047

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ CATERPILLAR
308D
S/NO. CAT0308DKJPS00142 ราคาคาดหวัง : 980,000 ฿

#FF0309

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ HITACHI
ZX210LCK
S/NO. HCM1G800C00108480 ราคาคาดหวัง : 1,600,000 ฿

#FF0354

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ KOBELCO
SK75UR-3
S/NO. YR04-04626 ราคาคาดหวัง : 560,000 ฿

#FF0552

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ CATERPILLAR
308C
S/NO. CAT0308CCCRW00350 ราคาคาดหวัง : 700,000 ฿

#FF0553

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ CATERPILLAR
308C
S/NO. CAT0308CCCRW00266 ราคาคาดหวัง : 700,000 ฿

#FF0662

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ CATERPILLAR
308C
S/NO. CAT0308CACPE00909 ราคาคาดหวัง : 890,000 ฿

#FF0663

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ CATERPILLAR
308C
S/NO. CAT0308CPCRW01607 ราคาคาดหวัง : 700,000 ฿

#FF0666

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ CATERPILLAR
313C
S/NO. CAT0313CCHGF01474 ราคาคาดหวัง : 1,260,000 ฿

#FF0675

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ CATERPILLAR
308C
S/NO. CAT0308CVCRW01340 ราคาคาดหวัง : 700,000 ฿

#FF0678

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ CATERPILLAR
308C
S/NO. CAT0308CKCRW00250 ราคาคาดหวัง : 700,000 ฿

#FF0684

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ CATERPILLAR
308CSR
S/NO. CAT0308CTCRW01332 ราคาคาดหวัง : 700,000 ฿

#FF0685

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ CATERPILLAR
308CSR
S/NO. CAT0308CJCRW00587 ราคาคาดหวัง : 700,000 ฿

#FF0687

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ KOMATSU
PC128US-2E1
S/NO. KMTPC039H01010321 ราคาคาดหวัง : 930,000 ฿

#FF0689

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ KOMATSU
PC128US-2
S/NO. PC128US-6792 ราคาคาดหวัง : 800,000 ฿

#FF0700

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ KOMATSU
PC128US-2E1
S/NO. KMTPC039C01010734 ราคาคาดหวัง : 930,000 ฿