ค้นหาสินค้า

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ : 16 รายการ

#AF0620

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ KOMATSU 10HT-2 S/NO. 2174 ราคาคาดหวัง : 380,000 ฿

#AF0621

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ KOMATSU 10HT-1 S/NO. 5227 ราคาคาดหวัง : 380,000 ฿

#AF0630

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ KOMATSU 10-HQ-2 S/NO. 7597 ราคาคาดหวัง : 380,000 ฿

#AF0710

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ HITACHI EX450H-5 S/NO. 16EP008213 ราคาคาดหวัง : 1,000,000 ฿

#AF0786

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ VOLVO EC360BLC S/NO. EC360V12410 ราคาคาดหวัง : 1,410,000 ฿

#AF0953

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ KOMATSU PC128UU-1 S/NO. PC128-1651 ราคาคาดหวัง : 750,000 ฿

#FF0047

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ CATERPILLAR 308D S/NO. CAT0308DKJPS00142 ราคาคาดหวัง : 980,000 ฿

#FF0185

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ KOBELCO SK75UR-3ES S/NO. YR07-07424 ราคาคาดหวัง : 770,000 ฿

#FF0309

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ HITACHI ZX210LCK S/NO. HCM1G800C00108480 ราคาคาดหวัง : 1,600,000 ฿

#FF0345

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ KOMATSU PC128US-2E1 S/NO. KMTPC039T01010680 ราคาคาดหวัง : 1,200,000 ฿

#FF0349

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ HITACHI ZX75UR S/NO. HCM1CF00H00044026 ราคาคาดหวัง : 680,000 ฿

#FF0350

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ HITACHI ZX75UR S/NO. HCM1CF00A00044511 ราคาคาดหวัง : 690,000 ฿

#FF0354

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ KOBELCO SK75UR-3 S/NO. YR04-04626 ราคาคาดหวัง : 650,000 ฿

#FF0400

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ KOMATSU PC128US-2E1 S/NO. KMTPC039E01010451 ราคาคาดหวัง : 1,200,000 ฿

#FF0467

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ CATERPILLAR 308C S/NO. CAT0308CECRW00629 ราคาคาดหวัง : 750,000 ฿

#FF0503

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ CATERPILLAR 308C S/NO. CAT0308CJCRW02274 ราคาคาดหวัง : 790,000 ฿