ค้นหาสินค้า

เครื่องกลึง : 5 รายการ

#AF0149

เครื่องกลึง KITAMURA
KNC-50F
S/NO. 1295 ราคาคาดหวัง : 248,000 ฿

#AF0944

เครื่องกลึง FUJI
FSG
S/NO. 21475 ราคาคาดหวัง : 20,000 ฿

#AF1471

เครื่องกลึง TASHING
W-55K
S/NO. W55809 ราคาคาดหวัง : 120,000 ฿

#AF1726

เครื่องกลึง SAN SHING
SK26120
S/NO. H981906-001 ราคาคาดหวัง : 250,000 ฿

#AF1727

เครื่องกลึง WINHO
***
S/NO. H981906-002 ราคาคาดหวัง : 250,000 ฿