ค้นหาสินค้า

เครื่องกลึง : 3 รายการ

#AF0149

เครื่องกลึง KITAMURA
KNC-50F
S/NO. 1295 ราคาคาดหวัง : 248,000 ฿

#AF1471

เครื่องกลึง TASHING
W-55K
S/NO. W55809 ราคาคาดหวัง : 120,000 ฿

#AF1775

เครื่องกลึง FUJI SEIKI
***
S/NO. 531561 ราคาคาดหวัง : 250,000 ฿