ค้นหาสินค้า

เครื่องกลึง : 3 รายการ

#AF0149

เครื่องกลึง KITAMURA
KNC-50F
S/NO. 1295 ราคาคาดหวัง : 248,000 ฿

#AF0150

เครื่องกลึง KITAMURA
KNC-50F
S/NO. 1294 ราคาคาดหวัง : 50,000 ฿

#AF0944

เครื่องกลึง FUJI
FSG
S/NO. 21475 ราคาคาดหวัง : 20,000 ฿