lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
LOT #FF0925
ประเภท : เรือและเจ็ทสกี / เจ็ตสกี

ยี่ห้อ : YAMAHA

รุ่น : XL1200

S/NO : YAMA4520C898

E/NO :

C/NO :

ราคาที่คาดหวัง : 52,000 ฿
เสนอราคาเบื้องต้น


เจ็ทสกี แบบนั่งขับ 1200ซีซี ปี1998

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

  • YEAR : -
  • KM.35
  • 2111การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 52,000
อัตราภาษีนำเข้า 0% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 52,000
VAT 7 % 3,640
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 55,640
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 10%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
5,200
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 364
ราคา 52,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 64,949
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
ประเภทเจ็ทสกี
   ประเภท เรือเจ็ทสกีแบบนั่ง
ขนาด
   ความกว้าง อื่นๆ ระบุ 1.10m
   ความยาว อื่นๆ ระบุ 3.20m
   ความสูง อื่นๆ ระบุ 40cm
   เครื่องยนต์เรือเจ็ทสกี ติดตั้งอยู่ที่ตัวเรือเจ็ทสกี
   

สินค้าทั้งหมด