lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
LOT #AF1225
ประเภท : เครื่องยนต์อุปกรณ์และอะไหล่รถบรรทุก / กล่อง

ยี่ห้อ : NON

รุ่น : ***

S/NO : A611911-009

E/NO :

C/NO :

ราคาที่คาดหวัง : 10,000 ฿
เสนอราคาเบื้องต้น


กล่องใส่ของ ขนาด กว้าง 104 ซม. ยาว 104 ซม. สูง 96 ซม. 5 อัน

*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • YEAR : -
 • KM.32
 • 1635การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 10,000
อัตราภาษีนำเข้า 0% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 10,000
VAT 0 % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 10,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 10%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
1,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 70
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 11,070
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง

สินค้าทั้งหมด

 • AF1217

  LOT #AF1217

  BOX

  NON *** ราคาคาดหวัง : 10,000 ฿ S/NO. A611911-001
 • AF1218

  LOT #AF1218

  BOX

  NON *** ราคาคาดหวัง : 10,000 ฿ S/NO. A611911-002
 • AF1219

  LOT #AF1219

  BOX

  NON *** ราคาคาดหวัง : 10,000 ฿ S/NO. A611911-003
 • AF1220

  LOT #AF1220

  BOX

  NON *** ราคาคาดหวัง : 10,000 ฿ S/NO. A611911-004
 • AF1221

  LOT #AF1221

  BOX

  NON *** ราคาคาดหวัง : 10,000 ฿ S/NO. A611911-005
 • AF1222

  LOT #AF1222

  BOX

  NON *** ราคาคาดหวัง : 10,000 ฿ S/NO. A611911-006
 • AF1223

  LOT #AF1223

  BOX

  NON *** ราคาคาดหวัง : 10,000 ฿ S/NO. A611911-007
 • AF1224

  LOT #AF1224

  BOX

  NON *** ราคาคาดหวัง : 10,000 ฿ S/NO. A611911-008
 • AF1226

  LOT #AF1226

  BOX

  NON *** ราคาคาดหวัง : 10,000 ฿ S/NO. A611911-010