lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
LOT #FF0918
ประเภท : อุปกรณ์ติดหลังรถบรรทุก / เครนติดหลังรถบรรทุก

ยี่ห้อ : SOOSAN

รุ่น : SCS332

S/NO : 0189

E/NO :

C/NO :

ราคาที่คาดหวัง : 65,000 ฿
เสนอราคาเบื้องต้น


เครนติดหลังรถบรรทุก ขนาด 3.2 ตัน 2 ปลอก มีรอก

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

  • YEAR : -
  • KM.35
  • 644การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 65,000
อัตราภาษีนำเข้า 5% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 3,250
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 68,250
VAT 7 % 4,778
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 73,028
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 10%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
6,500
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 455
ราคา 65,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 83,728
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง

สินค้าทั้งหมด