lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
LOT #AF1476
ประเภท : เครื่องยนต์อุปกรณ์และอะไหล่รถบรรทุก / เครื่องยนต์อุปกรณ์และอะไหล่รถบรรทุก

ยี่ห้อ : NON

รุ่น : ***

S/NO : I462007-001

E/NO :

C/NO :

ราคาที่คาดหวัง : 10,000 ฿
เสนอราคาเบื้องต้น


หม้อน้ำ สำหรับเครื่องยนต์ 3 สูบ 5 ตัว

*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

  • YEAR : -
  • KM.32
  • 399การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 10,000
อัตราภาษีนำเข้า 0% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 10,000
VAT 7 % 700
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 10,700
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 10%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
1,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 70
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 11,770
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง

สินค้าทั้งหมด