lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
LOT #AF0639
ประเภท : โรงงาน / หม้อแปลงไฟฟ้า

ยี่ห้อ : NON

รุ่น : ***

S/NO : H561812-001

E/NO :

C/NO :

ราคาที่คาดหวัง : 20,000 ฿
เสนอราคาเบื้องต้น


หม้อแปลงไฟฟ้า ยี่ห้อ EXEN,FUJI 5 ตัว + เครื่องเชื่อม PANASONIC TPS300 1 ตัว

*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

  • YEAR : -
  • KM.32
  • 6904การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 20,000
อัตราภาษีนำเข้า 0% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 20,000
VAT 7 % 1,400
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 21,400
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 10%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
2,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 140
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 23,540
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง

สินค้าทั้งหมด