lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
LOT #AF1320
ประเภท : เบ็ดเตล็ด / เบ็ดเตล็ด

ยี่ห้อ : NON

รุ่น : ***

S/NO : A611812-013

E/NO :

C/NO :

ราคาที่คาดหวัง : 10,000 ฿
เสนอราคาเบื้องต้น


กระจกนิรภัย มีล้อ กว้าง 77 นิ้ว ยาว 130 นิ้ว จำนวน 4 บาน

*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • YEAR : -
 • KM.32
 • 931การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 10,000
อัตราภาษีนำเข้า 0% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 10,000
VAT 0 % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 10,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 10%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
1,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 70
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 11,070
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง

สินค้าทั้งหมด

 • AF1312

  LOT #AF1312

  MIRROR

  NON *** ราคาคาดหวัง : 10,000 ฿ S/NO. A611812-003
 • AF1313

  LOT #AF1313

  MIRROR

  NON *** ราคาคาดหวัง : 10,000 ฿ S/NO. A611812-004
 • AF1314

  LOT #AF1314

  MIRROR

  NON *** ราคาคาดหวัง : 10,000 ฿ S/NO. A611812-005
 • AF1315

  LOT #AF1315

  MIRROR

  NON *** ราคาคาดหวัง : 10,000 ฿ S/NO. A611812-006
 • AF1316

  LOT #AF1316

  MIRROR

  NON *** ราคาคาดหวัง : 10,000 ฿ S/NO. A611812-007
 • AF1317

  LOT #AF1317

  MIRROR

  NON *** ราคาคาดหวัง : 10,000 ฿ S/NO. A611812-008
 • AF1318

  LOT #AF1318

  MIRROR

  NON *** ราคาคาดหวัง : 10,000 ฿ S/NO. A611812-009
 • AF1319

  LOT #AF1319

  MIRROR

  NON *** ราคาคาดหวัง : 10,000 ฿ S/NO. A611812-012
 • AF1321

  LOT #AF1321

  MIRROR

  NON *** ราคาคาดหวัง : 10,000 ฿ S/NO. A611812-016
 • AF1322

  LOT #AF1322

  MIRROR

  NON *** ราคาคาดหวัง : 10,000 ฿ S/NO. A611812-017