lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
LOT #FF0885
ประเภท : รถบดถนน / รถบดล้อยาง

ยี่ห้อ : WATANABE

รุ่น : WP15WE

S/NO : WP15WE-1706

E/NO : EC100-120369

C/NO :

ราคาที่คาดหวัง : 250,000 ฿
เสนอราคาเบื้องต้น


รถบดล้อยาง

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

  • YEAR : -
  • KM.35
  • 173



การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 250,000
อัตราภาษีนำเข้า 5% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 12,500
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 262,500
VAT 7 % 18,375
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 280,875
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
12,500
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 875
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 294,250
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
สภาพกระบอกไฮดรอลิค
    การรั่วซึมจากปากกระบอก-ตัวเลี้ยว ไม่ปกติ
    สลักของกระบอก-ตัวเลี้ยว ไม่ปกติ
ช่วงล่าง
    สภาพยางด้าน-หน้า ไม่ปกติ
    สภาพยางด้าน-หลัง ไม่ปกติ
    สภาพเกียร์และคลัทช์ ปกติ
    สั่งเดินหน้าและถอยหลัง ปกติ
    สภาพโซ่ตัวขับ ปกติ
    ระบบสเปรย์น้ำ ไม่ปกติ
    ปั้มสเปรย์น้ำ ไม่ปกติ
สภาพเครื่องจักร-จากภายนอก
    ด้านหน้า ไม่ปกติ
    ด้านหลัง ปกติ
    ด้านขวา ปกติ
    ด้านซ้าย ปกติ
    ด้านล่าง ปกติ
    ฝาเปิดปิด รอบตัวรถ ไม่ปกติ
ห้องควบคุมเครื่องจักร
    หลังคา ปกติ
    หลังคา มีหลังคา
    มิเตอร์ชั่วโมงทำงาน ไม่ปกติ
    เกจอื่นๆ ไม่ปกติ
    สภาพเบาะ ไม่ปกติ
เครื่องยนต์
    จุดรั่วซึมของน้ำมัน ไม่ปกติ
    เสียงเครื่องตอนสตาร์ท ไม่ปกติ กำลังอัดออกท่อหายใจ
    ควันที่ปล่อยออกมาตอนสตาร์ท ปกติ
    สีของควัน ปกติ
    สภาพของปั๊มน้ำ และการรั่วซึม ปกติ
    สภาพของหม้อน้ำ และการรั่วซึม ปกติ
ระบบไฟฟ้า
    ระบบไฟส่องสว่าง ปกติ
    สภาพแบตเตอรี่ ไม่ปกติ
ระบบเบรค
    เบรคเท้า ไม่ปกติ
    เบรคมือ ไม่ปกติ
หมายเหตุ
   หมายเหตุ ปกติ
   

สินค้าทั้งหมด