lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
LOT #AF1055
ประเภท : อุปกรณ์เสริม / บุ้งกี๋

ยี่ห้อ : NON

รุ่น : ***

S/NO : 58217-00019

E/NO :

C/NO :

ราคาที่คาดหวัง : 12,000 ฿ เสนอราคาเบื้องต้น

บุ้งกี๋แบบหนีบ

*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

  • YEAR : -
  • KM.32
  • 110

การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 12,000
อัตราภาษีนำเข้า 0% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 12,000
VAT 7 % 840
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 12,840
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 10%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
1,200
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 84
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 14,124
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง

สินค้าทั้งหมด