คลิ๊กที่รูปเพื่อดูขนาดจริง
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
LOT #AF1839
ประเภท : เบ็ดเตล็ด / เบ็ดเตล็ด

ยี่ห้อ : NON

รุ่น : SC-750

S/NO : ***

E/NO : #10407

C/NO :

ราคาที่คาดหวัง : 500,000 ฿ 700,000 ฿
เสนอราคาเบื้องต้น


เครื่องรีดลอนหลังคาพร้อมตู้คอนโทรล ปี2558 1 เครื่อง

*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

  • YEAR : -
  • KM.32
  • 3015การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 500,000
อัตราภาษีนำเข้า 0% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 500,000
VAT 7 % 35,000
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 535,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 25,000 บาท)
25,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 1,750
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 561,750
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง

สินค้าทั้งหมด