lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
LOT #AF1009
ประเภท : โรงงาน / เครื่องถ่วงล้อ

ยี่ห้อ : NON

รุ่น : TC30

S/NO : H711907-008

E/NO :

C/NO :

ราคาที่คาดหวัง : 16,000 ฿
เสนอราคาเบื้องต้น


เครื่องถ่วงล้อ *ยังไม่เคยใช้งาน จำนวน 1 ตัว

*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

  • YEAR : -
  • KM.32
  • 47845การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 16,000
อัตราภาษีนำเข้า 0% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 16,000
VAT 7 % 1,120
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 17,120
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 10%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
1,600
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 112
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 18,832
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง

สินค้าทั้งหมด