สินค้าตกลงขายแล้ว

SOLD

#AF0052

ขั้นต่ำ : 495,000
SOLD

#AF0181

ขั้นต่ำ : 180,000

รายการสินค้า

ข้อมูลเพิ่มเติม
หมดเวลาเสนอราคา

LOT #AF0093

FORK LIFT

MITSUBISHI FGE25ZT ขั้นต่ำ : 100,000 ฿ S/NO. F35-70314
ข้อมูลเพิ่มเติม
หมดเวลาเสนอราคา

LOT #AF0182

TRUCK MOUNTED CRANE

UNIC P100700 ขั้นต่ำ : 26,000 ฿ S/NO. B491804-003
ข้อมูลเพิ่มเติม
หมดเวลาเสนอราคา

LOT #AF0175

TRAILER

NON NKP160-123 ขั้นต่ำ : 130,000 ฿ S/NO. NKP160-123
ข้อมูลเพิ่มเติม
หมดเวลาเสนอราคา

LOT #AF0122

CRUSHER

NON *** ขั้นต่ำ : 25,000 ฿ S/NO. 6781805-012
ข้อมูลเพิ่มเติม
หมดเวลาเสนอราคา

LOT #AF0045

MINI EXCAVATOR

KUBOTA RX-501 ขั้นต่ำ : 150,000 ฿ S/NO. RX501-10311
ข้อมูลเพิ่มเติม
หมดเวลาเสนอราคา

LOT #AF0137

TRUCK MOUNTED CRANE

NON *** ขั้นต่ำ : 50,000 ฿ S/NO. 6781805-016
ข้อมูลเพิ่มเติม
หมดเวลาเสนอราคา

LOT #AF0106

CLAMP SHELL

FINN *** ขั้นต่ำ : 35,000 ฿ S/NO. G711712-013
ข้อมูลเพิ่มเติม
หมดเวลาเสนอราคา

LOT #AF0038

MINI EXCAVATOR

IHI 30UJ2 ขั้นต่ำ : 275,000 ฿ S/NO. AA002489
ข้อมูลเพิ่มเติม
หมดเวลาเสนอราคา

LOT #AF0092

FORK LIFT

TAILIFT FD35 ขั้นต่ำ : 150,000 ฿ S/NO. TA08852
ข้อมูลเพิ่มเติม
หมดเวลาเสนอราคา

LOT #AF0128

BOGIE SET

NON *** ขั้นต่ำ : 55,000 ฿ S/NO. H131712-006
ข้อมูลเพิ่มเติม
หมดเวลาเสนอราคา

LOT #AF0044

MINI EXCAVATOR

KOBELCO SK024 ขั้นต่ำ : 275,000 ฿ S/NO. PV03447
ข้อมูลเพิ่มเติม
หมดเวลาเสนอราคา

LOT #AF0027

TRAILER

RCK RCK-620-CST ขั้นต่ำ : 75,000 ฿ S/NO. ***
ข้อมูลเพิ่มเติม
หมดเวลาเสนอราคา

LOT #AF0198

EDM MACHINE

SODICK A4R ขั้นต่ำ : 230,000 ฿ S/NO. H271804-001
ข้อมูลเพิ่มเติม
หมดเวลาเสนอราคา

LOT #AF0153

FORK LIFT

KOMATSU FG18-12 ขั้นต่ำ : 90,000 ฿ S/NO. M016D-105039
ข้อมูลเพิ่มเติม
หมดเวลาเสนอราคา

LOT #AF0172

RAMP

LUMAN *** ขั้นต่ำ : 140,000 ฿ S/NO. C101804-003
ข้อมูลเพิ่มเติม
หมดเวลาเสนอราคา

LOT #AF0174

SWEEPER CAR

POWERBOSS AM-9D ขั้นต่ำ : 78,000 ฿ S/NO. 17706068
ข้อมูลเพิ่มเติม
หมดเวลาเสนอราคา

LOT #AF0071

FORK LIFT

MITSUBISHI FG25 ขั้นต่ำ : 150,000 ฿ S/NO. F17B-50375
ข้อมูลเพิ่มเติม
หมดเวลาเสนอราคา

LOT #AF0150

LATHE MACHINE

KITAMURA KNC-50F ขั้นต่ำ : 50,000 ฿ S/NO. 1294
ข้อมูลเพิ่มเติม
หมดเวลาเสนอราคา

LOT #AF0109

SCREEN PRINTER

NON HS-400N ขั้นต่ำ : 50,000 ฿ S/NO. G461707-001
ข้อมูลเพิ่มเติม
หมดเวลาเสนอราคา

LOT #AF0008

AIR COMPRESSOR

HITACHI D167578G ขั้นต่ำ : 35,000 ฿ S/NO. G571803-001