ค้นหาสินค้า

รถขุดดิน : 11 รายการ

#AF0710

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ HITACHI
EX450H-5
S/NO. 16EP008213 ราคาคาดหวัง : 950,000 ฿

#AF0786

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ VOLVO
EC360BLC
S/NO. EC360V12410 ราคาคาดหวัง : 1,410,000 ฿

#AF1031

รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก KOMATSU
PC20-2
S/NO. 12016 ราคาคาดหวัง : 190,000 ฿

#FF0047

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ CATERPILLAR
308D
S/NO. CAT0308DKJPS00142 ราคาคาดหวัง : 980,000 ฿

#FF0760

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ KOMATSU
PC138US-2E1
S/NO. KMTPC043V01005710 ราคาคาดหวัง : 900,000 ฿

#FF0931

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ CATERPILLAR
345BL
S/NO. 7KS00736 ราคาคาดหวัง : 1,700,000 ฿

#FF0943

รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก KUBOTA
U17
S/NO. 12680 ราคาคาดหวัง : 290,000 ฿

#FF0944

รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก KUBOTA
U17
S/NO. 13962 ราคาคาดหวัง : 290,000 ฿

#FF0992

รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก KOMATSU
PC30-6
S/NO. 14399 ราคาคาดหวัง : 260,000 ฿

#FF0993

รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก KOMATSU
PC25-1
S/NO. 6073 ราคาคาดหวัง : 260,000 ฿

#FF0994

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ CATERPILLAR
314ECR
S/NO. CAT0314EVECN00155 ราคาคาดหวัง : 1,480,000 ฿