ค้นหาสินค้า

รถขุดดิน : 28 รายการ

#AF0710

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ HITACHI
EX450H-5
S/NO. 16EP008213 ราคาคาดหวัง : 950,000 ฿

#AF0786

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ VOLVO
EC360BLC
S/NO. EC360V12410 ราคาคาดหวัง : 1,410,000 ฿

#AF1031

รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก KOMATSU
PC20-2
S/NO. 12016 ราคาคาดหวัง : 190,000 ฿

#AF1400

รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก HITACHI
EX30
S/NO. 1AC-00917 ราคาคาดหวัง : 220,000 ฿

#FF0047

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ CATERPILLAR
308D
S/NO. CAT0308DKJPS00142 ราคาคาดหวัง : 980,000 ฿

#FF0089

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ CATERPILLAR
308C
S/NO. CAT0308CJCRW00797 ราคาคาดหวัง : 680,000 ฿

#FF0666

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ CATERPILLAR
313C
S/NO. CAT0313CCHGF01474 ราคาคาดหวัง : 1,260,000 ฿

#FF0675

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ CATERPILLAR
308C
S/NO. CAT0308CVCRW01340 ราคาคาดหวัง : 700,000 ฿

#FF0678

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ CATERPILLAR
308C
S/NO. CAT0308CKCRW00250 ราคาคาดหวัง : 680,000 ฿

#FF0684

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ CATERPILLAR
308CSR
S/NO. CAT0308CTCRW01332 ราคาคาดหวัง : 700,000 ฿

#FF0685

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ CATERPILLAR
308CSR
S/NO. CAT0308CJCRW00587 ราคาคาดหวัง : 700,000 ฿

#FF0714

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ CATERPILLAR
308CSR
S/NO. CAT0308CECRW00310 ราคาคาดหวัง : 650,000 ฿

#FF0716

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ CATERPILLAR
308CSR
S/NO. CAT0308CECRW00257 ราคาคาดหวัง : 715,000 ฿

#FF0724

รถขุด KOMATSU
PC40MR-3
S/NO. KMTPC203A04018118 ราคาคาดหวัง : 690,000 ฿

#FF0726

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ CATERPILLAR
308C
S/NO. CAT0308CJCRW00525 ราคาคาดหวัง : 770,000 ฿

#FF0729

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ CATERPILLAR
308C
S/NO. CAT0308CECRW00680 ราคาคาดหวัง : 680,000 ฿

#FF0730

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ CATERPILLAR
308C
S/NO. CAT0308CVCRW00558 ราคาคาดหวัง : 770,000 ฿

#FF0741

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ KOMATSU
PC300LC-6
S/NO. 300-97-24 ราคาคาดหวัง : 1,350,000 ฿

#FF0760

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ KOMATSU
PC138US-2E1
S/NO. KMTPC043V01005710 ราคาคาดหวัง : 940,000 ฿

#FF0808

รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก KOMATSU
PC05
S/NO. 06083 ราคาคาดหวัง : 75,000 ฿