ค้นหาสินค้า

รถขุดดิน : 48 รายการ

#AF0039

รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก KOMATSU
PC20-3
S/NO. 16346 ราคาคาดหวัง : 130,000 ฿

#AF0620

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ KOMATSU
10HT-2
S/NO. 2174 ราคาคาดหวัง : 380,000 ฿

#AF0621

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ KOMATSU
10HT-1
S/NO. 5227 ราคาคาดหวัง : 380,000 ฿

#AF0630

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ KOMATSU
10-HQ-2
S/NO. 7597 ราคาคาดหวัง : 380,000 ฿

#AF0710

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ HITACHI
EX450H-5
S/NO. 16EP008213 ราคาคาดหวัง : 1,000,000 ฿

#AF0786

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ VOLVO
EC360BLC
S/NO. EC360V12410 ราคาคาดหวัง : 1,410,000 ฿

#AF1031

รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก KOMATSU
PC20-2
S/NO. 12016 ราคาคาดหวัง : 190,000 ฿

#FF0047

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ CATERPILLAR
308D
S/NO. CAT0308DKJPS00142 ราคาคาดหวัง : 980,000 ฿

#FF0096

รถขุด HITACHI
ZX75UR
S/NO. HCM1CF00A00042483 ราคาคาดหวัง : 630,000 ฿

#FF0309

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ HITACHI
ZX210LCK
S/NO. HCM1G800C00108480 ราคาคาดหวัง : 1,600,000 ฿

#FF0631

รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก KOMATSU
PC38UU-1
S/NO. 1243 ราคาคาดหวัง : 220,000 ฿

#FF0632

รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก KOMATSU
PC38UU-1
S/NO. 1777 ราคาคาดหวัง : 180,000 ฿

#FF0633

รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก KOMATSU
PC50UU-1
S/NO. 4433 ราคาคาดหวัง : 220,000 ฿

#FF0634

รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก KOMATSU
PC50UU-1
S/NO. 6310 ราคาคาดหวัง : 220,000 ฿

#FF0635

รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก KOMATSU
PC50UU-1
S/NO. 3327 ราคาคาดหวัง : 220,000 ฿

#FF0660

รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก CATERPILLAR
305SR
S/NO. CAT00305LDCR01295 ราคาคาดหวัง : 420,000 ฿

#FF0661

รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก CATERPILLAR
304C
S/NO. CAT0304CTNBM00175 ราคาคาดหวัง : 390,000 ฿

#FF0662

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ CATERPILLAR
308C
S/NO. CAT0308CACPE00909 ราคาคาดหวัง : 890,000 ฿

#FF0663

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ CATERPILLAR
308C
S/NO. CAT0308CPCRW01607 ราคาคาดหวัง : 700,000 ฿

#FF0666

รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่ CATERPILLAR
313C
S/NO. CAT0313CCHGF01474 ราคาคาดหวัง : 1,260,000 ฿