ค้นหาสินค้า

��������������������������������������������������������������������� HYD.RIG : 2 รายการ

#AF1717

แท่นเข็มเจาะแบบปั่นหมุน HYD.RIG BAUER
BG25
S/NO. 580 ราคาคาดหวัง : 10,800,000 ฿

#AF1718

แท่นเข็มเจาะแบบปั่นหมุน HYD.RIG BAUER
BG36
S/NO. 527 ราคาคาดหวัง : 14,400,000 ฿