ค้นหาสินค้า

รถเกรด : 6 รายการ

#AF0572

รถเกรด CHAMPION
710-5
S/NO. 710A-151-20191-5 ราคาคาดหวัง : 180,000 ฿

#AF0747

รถเกรด CATERPILLAR
120G
S/NO. 87V4516 ราคาคาดหวัง : 120,000 ฿

#AF0748

รถเกรด CATERPILLAR
120G
S/NO. 87V4515 ราคาคาดหวัง : 120,000 ฿

#AF1402

รถเกรด CATERPILLAR
140G
S/NO. 72V08712 ราคาคาดหวัง : 2,300,000 ฿

#AF1675

รถเกรด HALLA
M150C
S/NO. 82L02069 ราคาคาดหวัง : 208,000 ฿

#FF1132

รถเกรด CATERPILLAR
140H
S/NO. APM02174 ราคาคาดหวัง : 2,950,000 ฿