ค้นหาสินค้า

รถเกรด : 10 รายการ

#AF0572

รถเกรด CHAMPION
710-5
S/NO. 710A-151-20191-5 ราคาคาดหวัง : 180,000 ฿

#AF0747

รถเกรด CATERPILLAR
120G
S/NO. 87V4516 ราคาคาดหวัง : 120,000 ฿

#AF0748

รถเกรด CATERPILLAR
120G
S/NO. 87V4515 ราคาคาดหวัง : 120,000 ฿

#AF0803

รถเกรด KOMATSU
GD655-3A
S/NO. KMTPC014K01011206 ราคาคาดหวัง : 3,300,000 ฿

#AF1001

รถเกรด CATERPILLAR
140G
S/NO. 72V13990 ราคาคาดหวัง : 2,550,000 ฿

#AF1002

รถเกรด CATERPILLAR
140G
S/NO. 72V13575 ราคาคาดหวัง : 2,550,000 ฿

#AF1003

รถเกรด CATERPILLAR
140H
S/NO. 2ZK05438 ราคาคาดหวัง : 2,800,000 ฿

#AF1402

รถเกรด CATERPILLAR
140G
S/NO. 72V08712 ราคาคาดหวัง : 2,300,000 ฿

#AF1482

รถเกรด CATERPILLAR
140G
S/NO. 72V-05690 ราคาคาดหวัง : 1,390,000 ฿

#FF0691

รถเกรด CATERPILLAR
14G
S/NO. 96U2812 ราคาคาดหวัง : 1,700,000 ฿