ค้นหาสินค้า

รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก : 8 รายการ

#FF1309

รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก KUBOTA
KX161-3SZ
S/NO. 83070 ราคาคาดหวัง : 480,000 ฿

#FF1310

รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก CATERPILLAR
303.5CCR
S/NO. CAT3035CECRL00536 ราคาคาดหวัง : 588,000 ฿

#FF1312

รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก KUBOTA
KX161-3SZ
S/NO. 82173 ราคาคาดหวัง : 480,000 ฿

#FF1315

รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก YANMAR
B32-1
S/NO. 11033B ราคาคาดหวัง : 170,000 ฿

#FF1317

รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก CATERPILLAR
305
S/NO. CAT00305EDCR01249 ราคาคาดหวัง : 350,000 ฿

#FF1318

รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก CATERPILLAR
305
S/NO. CAT00305EDCR01073 ราคาคาดหวัง : 400,000 ฿

#FF1361

รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก JCB
8056
S/NO. SHA08056391296327 ราคาคาดหวัง : 550,000 ฿

#FF1362

รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก IHISCE
60NS
S/NO. XR000767 ราคาคาดหวัง : 480,000 ฿