ค้นหาสินค้า

รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก : 18 รายการ

#AF0039

รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก KOMATSU
PC20-3
S/NO. 16346 ราคาคาดหวัง : 130,000 ฿

#AF1031

รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก KOMATSU
PC20-2
S/NO. 12016 ราคาคาดหวัง : 190,000 ฿

#FF0631

รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก KOMATSU
PC38UU-1
S/NO. 1243 ราคาคาดหวัง : 220,000 ฿

#FF0632

รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก KOMATSU
PC38UU-1
S/NO. 1777 ราคาคาดหวัง : 180,000 ฿

#FF0633

รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก KOMATSU
PC50UU-1
S/NO. 4433 ราคาคาดหวัง : 220,000 ฿

#FF0634

รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก KOMATSU
PC50UU-1
S/NO. 6310 ราคาคาดหวัง : 220,000 ฿

#FF0635

รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก KOMATSU
PC50UU-1
S/NO. 3327 ราคาคาดหวัง : 220,000 ฿

#FF0660

รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก CATERPILLAR
305SR
S/NO. CAT00305LDCR01295 ราคาคาดหวัง : 420,000 ฿

#FF0661

รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก CATERPILLAR
304C
S/NO. CAT0304CTNBM00175 ราคาคาดหวัง : 390,000 ฿

#FF0672

รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก CATERPILLAR
305SR
S/NO. CAT00305VDCR00502 ราคาคาดหวัง : 450,000 ฿

#FF0676

รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก KOMATSU
PC30MR-2
S/NO. KMTPC095V05024034 ราคาคาดหวัง : 400,000 ฿

#FF0679

รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก KOMATSU
PC30MR-2
S/NO. KMTPC095A05026237 ราคาคาดหวัง : 400,000 ฿

#FF0681

รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก KOMATSU
PC30MR-2
S/NO. KMTPC095T05025628 ราคาคาดหวัง : 395,000 ฿

#FF0683

รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก CATERPILLAR
305SR
S/NO. CAT00305CDCR01625 ราคาคาดหวัง : 450,000 ฿

#FF0732

รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก KOMATSU
PC20-7
S/NO. 37346 ราคาคาดหวัง : 170,000 ฿

#FF0735

รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก CATERPILLAR
305SR
S/NO. CAT00305HDCR01346 ราคาคาดหวัง : 390,000 ฿

#FF0745

รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก CATERPILLAR
305SR
S/NO. CAT00305EDCR00859 ราคาคาดหวัง : 390,000 ฿

#FF0757

รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก CATERPILLAR
030SR
S/NO. 10908 ราคาคาดหวัง : 250,000 ฿