ค้นหาสินค้า

รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก : 5 รายการ

#AF1031

รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก KOMATSU
PC20-2
S/NO. 12016 ราคาคาดหวัง : 190,000 ฿

#FF0943

รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก KUBOTA
U17
S/NO. 12680 ราคาคาดหวัง : 290,000 ฿

#FF0944

รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก KUBOTA
U17
S/NO. 13962 ราคาคาดหวัง : 290,000 ฿

#FF0992

รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก KOMATSU
PC30-6
S/NO. 14399 ราคาคาดหวัง : 260,000 ฿

#FF0993

รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก KOMATSU
PC25-1
S/NO. 6073 ราคาคาดหวัง : 260,000 ฿