ค้นหาสินค้า

รถเกรด : 12 รายการ

#AF0572

รถเกรด CHAMPION 710-5 S/NO. 710A-151-20191-5 ราคาคาดหวัง : 200,000 ฿

#AF0625

รถเกรด CATERPILLAR 12F S/NO. 13K4863 ราคาคาดหวัง : 800,000 ฿

#AF0631

รถเกรด CATERPILLAR 12F S/NO. 13K5415 ราคาคาดหวัง : 800,000 ฿

#AF0702

รถเกรด CATERPILLAR 12F S/NO. 13K5097 ราคาคาดหวัง : 900,000 ฿

#AF0747

รถเกรด CATERPILLAR 120G S/NO. 87V4516 ราคาคาดหวัง : 130,000 ฿

#AF0748

รถเกรด CATERPILLAR 120G S/NO. 87V4515 ราคาคาดหวัง : 130,000 ฿

#AF0803

รถเกรด KOMATSU GD655-3A S/NO. KMTPC014K01011206 ราคาคาดหวัง : 3,300,000 ฿

#AF1001

รถเกรด CATERPILLAR 140G S/NO. 72V13990 ราคาคาดหวัง : 3,000,000 ฿

#AF1002

รถเกรด CATERPILLAR 140G S/NO. 72V13575 ราคาคาดหวัง : 3,000,000 ฿

#AF1003

รถเกรด CATERPILLAR 140H S/NO. 2ZK05438 ราคาคาดหวัง : 3,500,000 ฿

#AF1004

รถเกรด CATERPILLAR NO MODEL S/NO. NO NUMBER ราคาคาดหวัง : 500,000 ฿

#FF0347

รถเกรด CATERPILLAR 140H S/NO. 2ZK02498 ราคาคาดหวัง : 2,590,000 ฿