lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
LOT #AF1388
ประเภท : เครื่องมือก่อสร้างและอุปกรณ์ภาคสนาม / COVER / SAFETY NET

ยี่ห้อ : NON

รุ่น : ***

S/NO : E082005-006

E/NO :

C/NO :

ราคาที่คาดหวัง : 100,000 ฿
เสนอราคาเบื้องต้น


ผ้าใบคลุมก่อสร้าง ขนาด 1.8 x 5.1 เมตร (สีขาว) จำนวน 400 ชิ้น

*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

  • YEAR : -
  • KM.32
  • 46การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 100,000
อัตราภาษีนำเข้า 0% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 100,000
VAT 7 % 7,000
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 107,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 10%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 117,700
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง

สินค้าทั้งหมด