lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
LOT #FF0899
ประเภท : อุปกรณ์เพิ่มเติม / หัวกระแทก

ยี่ห้อ : TRB

รุ่น : TRHB680S

S/NO : TRHB680S007

E/NO :

C/NO :

ราคาที่คาดหวัง : 52,000 ฿
เสนอราคาเบื้องต้น


หัวกระแทก ขนาด 4-7 ตัน *ยังไม่เคยใช้งาน

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

  • YEAR : -
  • KM.35
  • 683การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 52,000
อัตราภาษีนำเข้า 0% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 52,000
VAT 7 % 3,640
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 55,640
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 10%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
5,200
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 364
ราคา 52,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 64,949
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง

สินค้าทั้งหมด