lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
LOT #AF1442
ประเภท : เครื่องมือก่อสร้างและอุปกรณ์ภาคสนาม / เครื่องดัดท่อ

ยี่ห้อ : ASHITA

รุ่น : HHW-78B

S/NO : A462006-012

E/NO :

C/NO :

ราคาที่คาดหวัง : 37,000 ฿
เสนอราคาเบื้องต้น


เครื่องดัดท่อ *ยังไม่เคยใช้งาน 1 ตัว

*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

  • YEAR : -
  • KM.32
  • 895การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 37,000
อัตราภาษีนำเข้า 0% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 37,000
VAT 7 % 2,590
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 39,590
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 10%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
3,700
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 259
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 43,549
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง

สินค้าทั้งหมด