lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
LOT #AF1035
ประเภท : เรือและเจ็ทสกี / เรือ

ยี่ห้อ : YAMAHA

รุ่น : K03

S/NO : JP-MLIT0065856B

E/NO : L0635404

C/NO :

ราคาที่คาดหวัง : 290,000 ฿
เสนอราคาเบื้องต้น


เรือพร้อมเครื่องยนต์ YAMAHA จำนวน 1 ลำ ,ดีเซล 4 สูบ 52แรงม้า

*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) / ส่งออกไม่ได้ ***

  • YEAR : -
  • KM.32
  • 6790การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 290,000
อัตราภาษีนำเข้า 0% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 290,000
VAT 0 % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 290,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
14,500
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 1,015
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 305,515
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
ประเภทเรือ
   ประเภท เรือครุยเซอร์เคบิน
ขนาด
   ความกว้าง อื่นๆ ระบุ 2.1 m
   ความยาว อื่นๆ ระบุ 6.5 m
   ความลึก อื่นๆ ระบุ 1.3 m
   เครื่องยนต์เรือ ติดตั้งอยู่ที่ตัวเรือ เครื่องยนต์สตาร์ทติดได้
   

สินค้าทั้งหมด