lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
LOT #FF0916
ประเภท : อุปกรณ์เพิ่มเติม / บุ้งกี๋

ยี่ห้อ : KOMATSU

รุ่น : PC200

S/NO : 9974

E/NO :

C/NO :

ราคาที่คาดหวัง : 36,000 ฿
เสนอราคาเบื้องต้น


บุ้งกี๋ 45" สำหรับรถขุด ยังไม่เคยใช้งาน

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 3% ***

  • YEAR : -
  • KM.35
  • 240การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 36,000
อัตราภาษีนำเข้า 3% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 1,080
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 37,080
VAT 7 % 2,596
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 39,676
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 10%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
3,600
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 252
ราคา 36,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 47,273
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง

สินค้าทั้งหมด