lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
LOT #FF1044
ประเภท : เครน / เครน

ยี่ห้อ : KATO

รุ่น : KR-25H-V3

S/NO : 3410184

E/NO : 6D16-907183

C/NO : KR257-0184

ราคาที่คาดหวัง : 2,280,000 ฿
เสนอราคาเบื้องต้น


รถเครนล้อยาง (ถ้าบุคคลธรรมดาซื้อขึ้นบัญชีกรมขนส่งไม่ได้ ต้องขออนุญาตกระทรวงพาณิชย์ก่อน)

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

  • YEAR : 1998
  • KM.35
  • 98การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 2,280,000
อัตราภาษีนำเข้า 5% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 114,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 2,394,000
VAT 7 % 167,580
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 2,561,580
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 0%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
0
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 0
ราคา 2,280,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 2,565,325
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
สภาพเครื่องจักร-จากภายนอก
    ด้านหน้า ปกติ
    ด้านหลัง ปกติ
    ด้านขวา ปกติ
    ด้านซ้าย ปกติ
    ด้านบน ปกติ
    ฝาเปิดปืดต่างๆ ปกติ
    สภาพบูม ปกติ
ห้องควบคุมเครื่องจักร
    หน้าจอคอมพิวเตอร์ - ระบบวัดน้ำหนัก ปกติ
    หน้าจอคอมพิวเตอร์ - ระบบขับเคลื่อน ปกติ
    มิเตอร์ชั่วโมงทำงาน ปกติ
    เกจอื่นๆ ปกติ
    สภาพเบาะ ปกติ
เครื่องยนต์
    จุดรั่วซึมของน้ำมัน ไม่มี
    เสียงเครื่องตอนสตาร์ท ปกติ
    ควันที่ปล่อยออกมาตอนสตาร์ท ปกติ
    สีของควัน ปกติ
    สภาพของปั๊มน้ำ และการรั่วซึม ไม่มี
    สภาพของหม้อน้ำ และการรั่วซึม ไม่มี
ระบบไฮโดรลิค
    รอยรั่วซึมที่ปั๊มไฮดรอลิคและวาวล์ ปกติ
    สภาพปั๊มไฮดรอลิค ปกติ
    สภาพตัวคอนโทรล ปกติ
ระบบไฟฟ้า
    ระบบไฟส่องสว่าง ปกติ
    สภาพแบตเตอรี่ ไม่ปกติ
ระบบเกียร์
    สภาพของระบบเกียร์ ปกติ
ระบบเบรค
    เบรคเท้า ปกติ
    ระบบเบรคสำหรับจอด ปกติ
สภาพยาง
    หน้า-ขวา ยังพอใช้งานได้
    หน้า-ซ้าย ยังพอใช้งานได้
    หลัง-ขวา ยังพอใช้งานได้
    หลัง-ซ้าย ยังพอใช้งานได้
อุปกรณ์ต่อพ่วง
    สายไฟปลายบูม ปกติ
    สวิชต์ตัดรอกปลายบูม ปกติ
กระบอกไฮดรอลิค
    รั่วซึมที่กระบอกตั้งบูม ปกติ
    สลักกระบอกตั้งบูม ปกติ
    รั่วซึมที่กระบอกยืดบูม ปกติ
    รัวซึมที่กระบอกระบบเลี้ยว ปกติ
    สลักกระบอกระบบเลี้ยว ปกติ
    รั่วซึมที่ระบบยืดขา ปกติ
    สลักกระบอกยืดขา ปกติ
หมายเหตุ
   หมายเหตุ ปกติ
   

สินค้าทั้งหมด