lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
LOT #AF1043
ประเภท : เครื่องยนต์อุปกรณ์และอะไหล่รถบรรทุก / กระบะบรรทุกสินค้า

ยี่ห้อ : NON

รุ่น : ***

S/NO : 08219-00145

E/NO :

C/NO :

ราคาที่คาดหวัง : 13,000 ฿ เสนอราคาเบื้องต้น

กระบะรถบรรทุก ยาว 315 cm. กว้าง 168 cm สูง 38 cm. คาน 145 cm. *ยังไม่เคยใช้งาน

*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

  • YEAR : -
  • KM.32
  • 133

การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 13,000
อัตราภาษีนำเข้า 0% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 13,000
VAT 7 % 910
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 13,910
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 10%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
1,300
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 91
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 15,301
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง

สินค้าทั้งหมด