lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
LOT #FF0796
ประเภท : เครื่องยนต์อุปกรณ์และอะไหล่รถบรรทุก / กะบะดัมม์

ยี่ห้อ : NO BRAND

รุ่น : ***

S/NO : 19720-00427

E/NO :

C/NO :

ราคาที่คาดหวัง : 10,000 ฿
เสนอราคาเบื้องต้น


กระบะดั๊มพ์ สำหรับรถบรรทุก

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 40% ***

 • YEAR : -
 • KM.35
 • 1239การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 10,000
อัตราภาษีนำเข้า 40% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 4,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 14,000
VAT 7 % 980
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 14,980
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 10%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
1,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 70
ราคา 10,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 1,750
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 123
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 17,923
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง

สินค้าทั้งหมด

 • FF0794

  LOT #FF0794

  DUMP BODY

  NO BRAND *** ราคาคาดหวัง : 10,000 ฿ S/NO. 19719-01223
 • FF0784

  LOT #FF0784

  DUMP BODY

  NO BRAND *** ราคาคาดหวัง : 10,000 ฿ S/NO. 19719-01258
 • FF0777

  LOT #FF0777

  DUMP BODY

  NO BRAND *** ราคาคาดหวัง : 10,000 ฿ S/NO. 19720-00417
 • FF0781

  LOT #FF0781

  DUMP BODY

  NO BRAND *** ราคาคาดหวัง : 10,000 ฿ S/NO. 19719-01271
 • FF0792

  LOT #FF0792

  DUMP BODY

  NO BRAND *** ราคาคาดหวัง : 10,000 ฿ S/NO. 19719-01193