lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
LOT #AF1363
ประเภท : อุปกรณ์เพิ่มเติม / ตัวหนีบไม้

ยี่ห้อ : UNI

รุ่น : ***

S/NO : A462004-001

E/NO :

C/NO :

ราคาที่คาดหวัง : 12,000 ฿
เสนอราคาเบื้องต้น


ตัวคีบ สำหรับรถขุด *ยังไม่เคยใช้งาน สลัก 24.34 mm กว้างระหว่างหู 95 mm

*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • YEAR : -
 • KM.32
 • 979การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 12,000
อัตราภาษีนำเข้า 0% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 12,000
VAT 7 % 840
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 12,840
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 10%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
1,200
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 84
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 14,124
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง

สินค้าทั้งหมด

 • AF1246

  LOT #AF1246

  GRAPPLE

  NON *** ราคาคาดหวัง : 35,000 ฿ S/NO. 9962001-001
 • AF1304

  LOT #AF1304

  GRAPPLE

  NON TC026 ราคาคาดหวัง : 300,000 ฿ S/NO. H922002-002