lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
LOT #FF0580
ประเภท : เครื่องปั่นไฟ / เครื่องปั่นไฟ

ยี่ห้อ : CATERPILLAR

รุ่น : 650F

S/NO : CAT00000K4BZ04151

E/NO :

C/NO :

ราคาที่คาดหวัง : 1,000,000 ฿
เสนอราคาเบื้องต้น


เครื่องปั่นไฟ 650KVA ชั่งโมงการทำงาน 5 ชม. เครื่องยนต์ CATERPILLAR 3412TT 6สูบ

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

  • YEAR : -
  • KM.35
  • 4764การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 1,000,000
อัตราภาษีนำเข้า 10% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 100,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 1,100,000
VAT 7 % 77,000
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 1,177,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 0%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
0
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 0
ราคา 1,000,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 1,180,745
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
คุณสมบัติเครื่องปั่นไฟ
   จำนวนเฟส 3
   ความถี่ (Hz) 50 Hz
   กำลังไฟฟ้าขณะไม่มีภาระโหลด (KVA) อื่นๆ ระบุ 650 KVA
   แรงดันไฟฟ้า (V) อื่นๆ ระบุ 230/400 V
   กระแสไฟฟ้า (A) อื่นๆ ระบุ 938.2 A
สภาพเครื่องยนต์
   รอยรั่วซึมน้ำมันรั่วไหล ไม่มี
   เสียงเครื่องตอนสตาร์ท ปกติ
   ควันจากท่อไอเสีย ปกติ
    ขี้เขม่าที่ปล่อยออกมาตอนสตาร์ทเครื่อง ปกติ
   ประเภทของเชื้อเพลิง ดีเซล
ระบบระบายความร้อน
   การระบายความความร้อน ระบายความร้อนด้วยน้ำ
สภาพโดยรวมจากภายนอก
   ด้านหน้า ปกติ
   ด้านหลัง ปกติ
   ด้านขวา ปกติ
    ด้านซ้าย ปกติ
   ด้านบน ปกติ
แผงมอนิเตอร์
   แผงวัดแรงดันไฟฟ้า ปกติ
   แผงวัดกระแสไฟฟ้า ปกติ
   แผงวัดความถี่ไฟฟ้า ปกติ
หมายเหตุ
   หมายเหตุ ปกติ
   

สินค้าทั้งหมด