lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
LOT #FF0980
ประเภท : เครื่องยนต์อุปกรณ์และอะไหล่รถบรรทุก / หัวเก๋ง

ยี่ห้อ : ISUZU

รุ่น : CYL77V8

S/NO : CYL77V8-7003349

E/NO :

C/NO :

ราคาที่คาดหวัง : 73,000 ฿
เสนอราคาเบื้องต้น


หัวเก๋ง 6 ล้อ 3 ใบปัด

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 40% ***

  • YEAR : -
  • KM.35
  • 377การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 73,000
อัตราภาษีนำเข้า 40% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 29,200
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 102,200
VAT 7 % 7,154
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 109,354
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 10%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
7,300
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 511
ราคา 73,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 120,910
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง

สินค้าทั้งหมด