lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
LOT #FF0913
ประเภท : อุปกรณ์ติดหลังรถบรรทุก / เครนติดหลังรถบรรทุก

ยี่ห้อ : MAEDA

รุ่น : MC-373

S/NO : 421706

E/NO :

C/NO :

ราคาที่คาดหวัง : 79,000 ฿
เสนอราคาเบื้องต้น


เครนติดหลังรถบรรทุก ขนาด 2.9 ตัน 3 ปลอก

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

  • YEAR : -
  • KM.35
  • 632การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 79,000
อัตราภาษีนำเข้า 5% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 3,950
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 82,950
VAT 7 % 5,807
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 88,757
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 10%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
7,900
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 553
ราคา 79,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 100,955
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง

สินค้าทั้งหมด