lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
LOT #AF1403
ประเภท : เครื่องจักรการเกษตร / รถฉีดพ่นยา

ยี่ห้อ : MARUYAMA

รุ่น : SSA-S501

S/NO : 08000145

E/NO :

C/NO :

ราคาที่คาดหวัง : 42,000 ฿
เสนอราคาเบื้องต้น


รถฉีดพ่นยาฆ่าแมลง แบบนั่งขับ ขนาด 500 ลิตร เครื่องยนต์ดีเซล 2 เพลา

*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

  • YEAR : -
  • KM.32
  • 1024การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 42,000
อัตราภาษีนำเข้า 0% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 42,000
VAT 0 % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 42,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 10%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
4,200
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 294
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 46,494
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
สภาพเครื่องจักร-จากภายนอก
   ด้านหน้า ควรซ่อม
   ด้านขวา ควรซ่อม
   ด้านหลัง ควรซ่อม
   ด้านซ้าย ควรซ่อม
   ด้านบน ควรซ่อม
สภาพเครื่องยนต์
   เครื่องยนต์ พอใช้
หมายเหตุ
   หมายเหตุ พอใช้
   

สินค้าทั้งหมด

  • FF0873

    LOT #FF0873

    SPEED SPRAYER CAR

    ARIMITSU SS-4400DX ราคาคาดหวัง : 45,000 ฿ S/NO. 620008