lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
LOT #AF1485
ประเภท : โรงงาน / แท่นดัดเหล็ก

ยี่ห้อ : HITACHI

รุ่น : VB16Y

S/NO : 940007

E/NO :

C/NO :

ราคาที่คาดหวัง : 30,000 ฿
เสนอราคาเบื้องต้น


เครื่องดัดเหล็กและเครื่องตัดเหล็ก ขนาด 16 มิล ใช้ไฟ 220v. 1 ตัว

*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

  • YEAR : -
  • KM.32
  • 212การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 30,000
อัตราภาษีนำเข้า 0% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 30,000
VAT 7 % 2,100
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 32,100
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 10%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
3,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 210
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 35,310
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง

สินค้าทั้งหมด