lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
LOT #AF1346
ประเภท : เครื่องมือก่อสร้างและอุปกรณ์ภาคสนาม / เครื่องตัดคอนกรีต

ยี่ห้อ : KYOEI

รุ่น : GA700

S/NO : 1810

E/NO :

C/NO :

ราคาที่คาดหวัง : 87,000 ฿
เสนอราคาเบื้องต้น


เครื่องตัดคอนกรีต 1 เครื่อง

*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

  • YEAR : -
  • KM.32
  • 550การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 87,000
อัตราภาษีนำเข้า 0% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 87,000
VAT 7 % 6,090
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 93,090
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 10%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
8,700
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 609
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 102,399
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง

สินค้าทั้งหมด

  • AF1466

    LOT #AF1466

    CONCRETE CUTTER

    TACOM TCC2 ราคาคาดหวัง : 30,000 ฿ S/NO. 9101214