คลิ๊กที่รูปเพื่อดูขนาดจริง
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
LOT #AF1815
ประเภท : โรงงาน / แท่นดัดเหล็ก

ยี่ห้อ : UNI

รุ่น : B-42

S/NO : A462107-002

E/NO :

C/NO :

ราคาที่คาดหวัง : 45,000 ฿
เสนอราคาเบื้องต้น


เครื่องดัดเหล็ก 3kw. 230V 50Hz *ยังไม่เคยใช้งาน 1 ตัว

*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

  • YEAR : -
  • KM.32
  • 408การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 45,000
อัตราภาษีนำเข้า 0% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 45,000
VAT 7 % 3,150
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 48,150
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 10%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
4,500
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 315
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 52,965
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง

สินค้าทั้งหมด