lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
LOT #AF0944
ประเภท : เครื่องจักรงานโลหะ / เครื่องกลึง

ยี่ห้อ : FUJI

รุ่น : FSG

S/NO : 21475

E/NO : MT-1603-01-2001-002

C/NO :

ราคาที่คาดหวัง : 20,000 ฿
เสนอราคาเบื้องต้น


เครื่องกลึง CNC จำนวน 1 เครื่อง

*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • YEAR : -
 • KM.32
 • 3977การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 20,000
อัตราภาษีนำเข้า 0% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 20,000
VAT 7 % 1,400
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 21,400
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 10%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
2,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 140
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 23,540
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง

สินค้าทั้งหมด

 • AF1471

  LOT #AF1471

  LATHE MACHINE

  TASHING W-55K ราคาคาดหวัง : 120,000 ฿ S/NO. W55809
 • AF0149

  LOT #AF0149

  LATHE MACHINE

  KITAMURA KNC-50F ราคาคาดหวัง : 248,000 ฿ S/NO. 1295