คลิ๊กที่รูปเพื่อดูขนาดจริง
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
LOT #AF1800
ประเภท : ปั๊มลม / ปั๊มลม

ยี่ห้อ : AIRMAN

รุ่น : PDS175S

S/NO : 880054

E/NO :

C/NO :

ราคาที่คาดหวัง : 79,000 ฿
เสนอราคาเบื้องต้น


เครื่องปั๊มลม 4 สูบ,8.5 บาร์ (ไม่มีแบตเตอรี่) 1 ตัว

*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

  • YEAR : -
  • KM.32
  • 802การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 79,000
อัตราภาษีนำเข้า 0% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 79,000
VAT 0 % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 79,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 10%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
7,900
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 553
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 87,453
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง

สินค้าทั้งหมด