lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
LOT #AF1208
ประเภท : อุปกรณ์เพิ่มเติม / บูม

ยี่ห้อ : KOBELCO

รุ่น : SK120-3

S/NO : EMU6954

E/NO :

C/NO :

ราคาที่คาดหวัง : 185,000 ฿
เสนอราคาเบื้องต้น


บูม+อาร์ม+ บุ้งกี๋ ยาว 40 ฟุต *ยังไม่เคยใช้งาน จำนวน 1 ชุด

*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • YEAR : -
 • KM.32
 • 49256การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 185,000
อัตราภาษีนำเข้า 0% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 185,000
VAT 0 % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 185,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
9,250
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 648
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 194,898
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง

สินค้าทั้งหมด

 • AF0021

  LOT #AF0021

  BOOM

  NON *** ราคาคาดหวัง : 38,000 ฿ S/NO. G711710-001
 • AF0114

  LOT #AF0114

  BOOM

  KOMATSU PC60-6 ราคาคาดหวัง : 60,000 ฿ S/NO. 6781805-010
 • AF0159

  LOT #AF0159

  BOOM

  IHI 30J ราคาคาดหวัง : 25,000 ฿ S/NO. 6781803-006
 • AF0160

  LOT #AF0160

  BOOM

  YANMAR YB301 ราคาคาดหวัง : 25,000 ฿ S/NO. 6781803-007
 • AF0161

  LOT #AF0161

  BOOM

  NON PC03,MM57 ราคาคาดหวัง : 25,000 ฿ S/NO. 6781803-005,6781803-002
 • AF0162

  LOT #AF0162

  BOOM

  YANMAR 1530,YB451 ราคาคาดหวัง : 25,000 ฿ S/NO. 6781803-003,6781803-004