lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
LOT #AF0115
ประเภท : อุปกรณ์ติดหลังรถบรรทุก / อุปกรณ์ติดรถบรรทุก

ยี่ห้อ : NON

รุ่น : ***

S/NO : G711801-012

E/NO :

C/NO :

ราคาที่คาดหวัง : 115,000 ฿
เสนอราคาเบื้องต้น


ถังผสมปูน 5 คิว สำหรับติดรถบรรทุก 10 ล้อ 1 ชุด

*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • YEAR : -
 • KM.32
 • 12721การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 115,000
อัตราภาษีนำเข้า 0% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 115,000
VAT 0 % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 115,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
5,750
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 403
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 121,153
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง

สินค้าทั้งหมด

 • AF0138

  LOT #AF0138

  CONCRETE MIXER

  NON *** ราคาคาดหวัง : 105,000 ฿ S/NO. G711712-019
 • AF0144

  LOT #AF0144

  GARBAGE COMPACTOR

  NON *** ราคาคาดหวัง : 48,000 ฿ S/NO. G711708-006
 • AF0513

  LOT #AF0513

  SKY MASTER

  NON *** ราคาคาดหวัง : 95,000 ฿ S/NO. H131808-001
 • AF0381

  LOT #AF0381

  CRANE

  NON *** ราคาคาดหวัง : 470,000 ฿ S/NO. F801806-053