lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
LOT #AF1480
ประเภท : เครื่องยนต์อุปกรณ์และอะไหล่รถบรรทุก / ถังผสมคอนกรีต

ยี่ห้อ : KYOKUTO

รุ่น : ***

S/NO : 61117-00107

E/NO :

C/NO :

ราคาที่คาดหวัง : 130,000 ฿
เสนอราคาเบื้องต้น


ถังผสมคอนกรีต ขนาด 2.9 คิว จำนวน 1 ลูก

*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

  • YEAR : -
  • KM.32
  • 478การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 130,000
อัตราภาษีนำเข้า 0% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 130,000
VAT 7 % 9,100
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 139,100
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
6,500
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 455
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 146,055
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง

สินค้าทั้งหมด