lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
LOT #AF1487
ประเภท : ปั๊มลม / ปั๊มลม

ยี่ห้อ : HONDA

รุ่น : 14CFM

S/NO : 5145877

E/NO :

C/NO :

ราคาที่คาดหวัง : 14,000 ฿
เสนอราคาเบื้องต้น


ปั๊มลม ถังขนาด 100 ลิตร ใช้เครื่องยนต์ HONDA GX160

*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

  • YEAR : -
  • KM.32
  • 398การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 14,000
อัตราภาษีนำเข้า 0% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 14,000
VAT 7 % 980
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 14,980
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 10%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
1,400
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 98
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 16,478
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง

สินค้าทั้งหมด