lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
LOT #AF1547
ประเภท : รถกระเช้า / รถกระเช้า

ยี่ห้อ : GENIE

รุ่น : GS2046

S/NO : 50455

E/NO :

C/NO :

ราคาที่คาดหวัง : 90,000 ฿
เสนอราคาเบื้องต้น


รถกระเช้า

*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

  • YEAR : -
  • KM.32
  • 84การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 90,000
อัตราภาษีนำเข้า 0% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 90,000
VAT 7 % 6,300
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 96,300
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 10%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
9,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 630
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 105,930
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
สภาพเครื่องจักร-จากภายนอก
   ด้านหน้า พอใช้
   ด้านขวา พอใช้
   ด้านหลัง พอใช้
   ด้านซ้าย พอใช้
   ด้านบน พอใช้
ระบบ
   ระบบ ระบบไฟฟ้า
   ระบบเครื่องยนต์ / ไฟฟ้า พอใช้
   ยกได้สูง โปรดระบุ 6.1 เมตร
หมายเหตุ
   หมายเหตุ เครื่องจักรมีปัญหาขายตามสภาพ แบตเตอรี่เสื่อม
   

สินค้าทั้งหมด