lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
LOT #FF0985
ประเภท : เรือและเจ็ทสกี / เครื่องยนต์เรือ

ยี่ห้อ : YAMAHA

รุ่น : F100

S/NO : ***

E/NO : F100-NO NUMBER

C/NO :

ราคาที่คาดหวัง : 90,000 ฿
เสนอราคาเบื้องต้น


เครื่องยนต์เรือ 100 แรงม้า 4 จังหวะ

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

  • YEAR : -
  • KM.35
  • 270การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 90,000
อัตราภาษีนำเข้า 10% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 9,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 99,000
VAT 7 % 6,930
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 105,930
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 10%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
9,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 630
ราคา 90,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 119,305
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง

สินค้าทั้งหมด