lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
LOT #FF1035
ประเภท : เรือและเจ็ทสกี / เครื่องยนต์เรือ

ยี่ห้อ : YAMAHA

รุ่น : F175AET

S/NO : ***

E/NO : F175AET 6FAX 1001694Z

C/NO :

ราคาที่คาดหวัง : 230,000 ฿
เสนอราคาเบื้องต้น


เครื่องยนต์เรือ

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

  • YEAR : -
  • KM.35
  • 344การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 230,000
อัตราภาษีนำเข้า 10% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 23,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 253,000
VAT 7 % 17,710
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 270,710
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
11,500
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 805
ราคา 230,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 286,760
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง

สินค้าทั้งหมด