lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
LOT #FF0912
ประเภท : รถกระเช้า / รถกระเช้า

ยี่ห้อ : GENIE

รุ่น : Z34/22IC

S/NO : Z3405-3988

E/NO :

C/NO :

ราคาที่คาดหวัง : 180,000 ฿
เสนอราคาเบื้องต้น


รถกระเช้า สูง34ฟุต (10.4เมตร)

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

  • YEAR : -
  • KM.35
  • 324การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 180,000
อัตราภาษีนำเข้า 5% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 9,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 189,000
VAT 7 % 13,230
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 202,230
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
9,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 630
ราคา 180,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 215,605
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
สภาพเครื่องจักร-จากภายนอก
   ด้านหน้า พอใช้
   ด้านขวา พอใช้
   ด้านหลัง พอใช้
   ด้านซ้าย พอใช้
   ด้านบน พอใช้
ระบบ
   ระบบ ระบบเครื่องยนต์
   ระบบเครื่องยนต์ / ไฟฟ้า พอใช้
   ยกได้สูง โปรดระบุ 10.4 เมตร
หมายเหตุ
   หมายเหตุ พอใช้
   

สินค้าทั้งหมด