lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
LOT #FF0785
ประเภท : เครื่องมือก่อสร้างและอุปกรณ์ภาคสนาม / เครื่องผสม

ยี่ห้อ : NO BRAND

รุ่น : ***

S/NO : B710C122

E/NO :

C/NO :

ราคาที่คาดหวัง : 40,000 ฿
เสนอราคาเบื้องต้น


เครื่องผสม

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

  • YEAR : -
  • KM.35
  • 558การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 40,000
อัตราภาษีนำเข้า 10% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 4,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 44,000
VAT 7 % 3,080
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 47,080
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 10%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
4,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 280
ราคา 40,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 55,105
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง

สินค้าทั้งหมด