lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
LOT #AF0761
ประเภท : ปั๊มน้ำ / เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

ยี่ห้อ : CORNELL

รุ่น : EM16-4

S/NO : 118588

E/NO :

C/NO :

ราคาที่คาดหวัง : 150,000 ฿
เสนอราคาเบื้องต้น


ปั๊มน้ำแรงดันสูง ขนาด 4 นิ้ว พร้อมเครื่องยนต์ Deutz 4 สูบ จำนวน 1 ตัว

*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

  • YEAR : -
  • KM.32
  • 4732การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 150,000
อัตราภาษีนำเข้า 0% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 150,000
VAT 7 % 10,500
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 160,500
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
7,500
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 525
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 168,525
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง

สินค้าทั้งหมด