lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
LOT #AF0472
ประเภท : เครื่องยนต์อุปกรณ์และอะไหล่รถบรรทุก / หัวเก๋ง

ยี่ห้อ : HINO

รุ่น : SH4FDC

S/NO : 11144

E/NO :

C/NO :

ราคาที่คาดหวัง : 50,000 ฿
เสนอราคาเบื้องต้น


หัวเก๋ง สำหรับรถบรรทุก 1 หัว คัซซี 93 cm.

*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • YEAR : -
 • KM.32
 • 59874การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 50,000
อัตราภาษีนำเข้า 0% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 50,000
VAT 7 % 3,500
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 53,500
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 10%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
5,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 350
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 58,850
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง

สินค้าทั้งหมด

 • AF0473

  LOT #AF0473

  CABIN

  HINO SS3VJC ราคาคาดหวัง : 50,000 ฿ S/NO. 10548
 • FF0889

  LOT #FF0889

  CABIN

  HINO FD175B ราคาคาดหวัง : 50,000 ฿ S/NO. FD175B-25764
 • FF0893

  LOT #FF0893

  CABIN

  HINO FD1JLD ราคาคาดหวัง : 55,000 ฿ S/NO. FD1JLD-15076
 • FF0891

  LOT #FF0891

  CABIN

  NISSAN CV2YB ราคาคาดหวัง : 55,000 ฿ S/NO. CV2YB-30100
 • AF0585

  LOT #AF0585

  CABIN

  ISUZU *** ราคาคาดหวัง : 30,000 ฿ S/NO. C881810-004
 • AF0586

  LOT #AF0586

  CABIN

  ISUZU *** ราคาคาดหวัง : 30,000 ฿ S/NO. C881810-005
 • AF0136

  LOT #AF0136

  CABIN

  NISSAN CN520HV ราคาคาดหวัง : 50,000 ฿ S/NO. 00701
 • AF0141

  LOT #AF0141

  CABIN

  NISSAN CD4ZA ราคาคาดหวัง : 45,000 ฿ S/NO. 20196
 • AF0469

  LOT #AF0469

  CABIN

  NISSAN CG48ZW ราคาคาดหวัง : 70,000 ฿ S/NO. 01359