lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
LOT #AF0472
ประเภท : เครื่องยนต์อุปกรณ์และอะไหล่รถบรรทุก / หัวเก๋ง

ยี่ห้อ : HINO

รุ่น : SH4FDC

S/NO : 11144

E/NO :

C/NO :

ราคาที่คาดหวัง : 50,000 ฿
เสนอราคาเบื้องต้น


หัวเก๋ง สำหรับรถบรรทุก 1 หัว คัซซี 93 cm.

*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • YEAR : -
 • KM.32
 • 95452การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 50,000
อัตราภาษีนำเข้า 0% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 50,000
VAT 7 % 3,500
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 53,500
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 10%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
5,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 350
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 58,850
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง

สินค้าทั้งหมด

 • AF0473

  LOT #AF0473

  CABIN

  HINO SS3VJC ราคาคาดหวัง : 50,000 ฿ S/NO. 10548
 • AF0585

  LOT #AF0585

  CABIN

  ISUZU *** ราคาคาดหวัง : 30,000 ฿ S/NO. C881810-004
 • AF0586

  LOT #AF0586

  CABIN

  ISUZU *** ราคาคาดหวัง : 30,000 ฿ S/NO. C881810-005
 • AF0136

  LOT #AF0136

  CABIN

  NISSAN CN520HV ราคาคาดหวัง : 50,000 ฿ S/NO. 00701
 • AF0141

  LOT #AF0141

  CABIN

  NISSAN CD4ZA ราคาคาดหวัง : 45,000 ฿ S/NO. 20196
 • AF0469

  LOT #AF0469

  CABIN

  NISSAN CG48ZW ราคาคาดหวัง : 70,000 ฿ S/NO. 01359
 • FF0897

  LOT #FF0897

  CABIN

  ISUZU NMR85 ราคาคาดหวัง : 47,000 ฿ S/NO. NMR85-7013490
 • FF0915

  LOT #FF0915

  CABIN

  HINO FN2PWE ราคาคาดหวัง : 37,000 ฿ S/NO. FN2PWE-10956
 • FF0973

  LOT #FF0973

  CABIN

  MITSUBISHI FT54JZ ราคาคาดหวัง : 76,000 ฿ S/NO. FT54JZ-540042
 • FF0911

  LOT #FF0911

  CABIN

  ISUZU NMR85 ราคาคาดหวัง : 47,000 ฿ S/NO. NMR85-7013536
 • FF0975

  LOT #FF0975

  CABIN

  HINO FN2PWC ราคาคาดหวัง : 45,000 ฿ S/NO. FN2PWC-10462
 • FF0982

  LOT #FF0982

  CABIN

  HINO FN2PWC ราคาคาดหวัง : 45,000 ฿ S/NO. FN2PWC-11306
 • FF0981

  LOT #FF0981

  CABIN

  HINO FN2PWE ราคาคาดหวัง : 45,000 ฿ S/NO. FN2PWE-10953
 • FF0980

  LOT #FF0980

  CABIN

  ISUZU CYL77V8 ราคาคาดหวัง : 73,000 ฿ S/NO. CYL77V8-7003349
 • FF0971

  LOT #FF0971

  CABIN

  HINO SH1EDX ราคาคาดหวัง : 70,000 ฿ S/NO. SH1EDX-12784