คลิ๊กที่รูปเพื่อดูขนาดจริง
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
LOT #AF1717
ประเภท : แท่นเข็มเจาะแบบปั่นหมุน HYD.RIG / แท่นเข็มเจาะแบบปั่นหมุน HYD.RIG

ยี่ห้อ : BAUER

รุ่น : BG25

S/NO : 580

E/NO : C10-BCX00724

C/NO :

ราคาที่คาดหวัง : 10,800,000 ฿
เสนอราคาเบื้องต้น


รถเจาะ พร้อมอุปกรณ์ ROTARY DRIVER KDK248S ก้านเจาะ 4 ปลอก ลึก 48 เมตร

*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) / ค่าเอกสารใบอนุญาตส่งออก กรณีเอกสารเป็น ใบแจ้งจำหน่าย ค่าบริการ 1,000 บาท ต่อคัน ***

  • YEAR : 2003
  • KM.32
  • 125การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 10,800,000
อัตราภาษีนำเข้า 0% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 10,800,000
VAT 7 % 756,000
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 11,556,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 25,000 บาท)
25,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 1,750
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 11,582,750
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง

สินค้าทั้งหมด

  • AF1718

    LOT #AF1718

    HYD.ROTARY DRILLING RIG

    BAUER BG36 ราคาคาดหวัง : 14,400,000 ฿ S/NO. 527